Utbildning Compact hissautomater

Vi vill att ni ska uppnå den mest rationella lagerhanteringen tillsammans med våra hissautomater. För att få ut maximal effektivitet av er investering är det viktigt att all berörd personal utbildas på ett relevant sätt på hissautomatens olika funktioner. Vi erbjuder därför utbildningar som är specifikt anpassade efter Compact hissautomater.

Ladda gärna ner vår Utbildningsbroschyr där du får en samlad presentation av våra standardutbildningar och kan jämföra kursinnehållet på ett enkelt sätt. Utöver detta standardutbud kan vi även skräddarsy utbildningar efter behov.

Tveka inte att höra av dig till din säljare eller till support-mejlen med dina frågor! 

BROSCHYR

Ladda gärna ner vår Utbildningsbroschyr där du får en samlad presentation av våra standardutbildningar och kan jämföra kursinnehållet på ett enkelt sätt. Utöver detta standardutbud kan vi även skräddarsy utbildningar efter behov. Tveka inte att höra av er om det behövs

UTBILDNING


Utbildning i hissautomat

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som är operatör eller administratör av hissautomater, levererade av Weland Solutions. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 1 timme teori och 3 timmar praktik).

MÅLSÄTTNING

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att på ett säkert sätt kunna hantera hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även administratörer grundläggande kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhavandefel med stöd av vår telefonsupport. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

PLATS

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved. ­Vid särskilt behov går den även att genomföra på plats ute hos er på företaget.

KURSINNEHÅLL

 • Hissautomatens säkerhetsfunktioner.
 • Driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Hissautomatens grundläggande funktioner.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Lastinstruktioner och hantering av godshöjder.
 • Hantera uppstart av hissautomaten.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå skillnaden mellan körsätt auto/fjärr, auto/lokal och manuell.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från maskinens styrning.
 • Administrera användarregistret.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera maskinen med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen.
 • FAQ

ARTIKELNUMMER

FUTB2

UTBILDNINGENS
LÄNGD

4 timmar

PLATS

Weland Solutions i Gislaved

ANTAL DELTAGARE

Max. 6 personer

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig ­och vill ha en djupare förståelse för hur din hissautomat fungerar och hur du kan påverka prestandan. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 3 timmar teori och 5 timmar praktik). Delar av teoriavsnitten genomförs på PC, där vi kör hela maskinstyrningen i simulerad miljö.

MÅLSÄTTNING

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt hanterar hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhav­andefel, antingen på egen hand eller med stöd av vår telefonsupport. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre ­kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

PLATS

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande­ för de praktiska övningarna.

Vi genomför realistiska simuleringar och åtgärdar fel som kan inträffa under normal drift. Vid vår anläggning kan vi också visa vad som händer vid felaktig användning/lastning av hissautomaten utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen på ert företag.

KURSINNEHÅLL

 • Hitta och förstå driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Genomgång av hissautomatens olika funktioner samt hur dessa utnyttjas på bästa sätt.
 • Förstå och felsöka hissautomatens säkerhetsfunktioner.
 • Materialhanteringen i hissautomaten.
 • Hantera uppstart och omstart av hissautomaten.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå och hantera hissautomatens olika körsätt.
 • Hantera enklare återställningar via manuell körning.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från hissautomatens styrning.
 • Administrera hissautomatens användarregister.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera hissautomaten med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen och enkel tolkning.
 • FAQ
 • Utbyta erfarenheter med andra användare.

ARTIKELNUMMER

FUTB3

UTBILDNINGENS
LÄNGD

1 dag (07.30-16.30)

PLATS

Weland Solutions i Gislaved

ANTAL DELTAGARE

Max. 6 personer

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig eller arbetar med reparationer och maskinunderhåll. Den här utbildningen kräver att du först genomgått superanvändarutbildningen eller har flerårig erfarenhet av arbete som maskinansvarig för hissautomater levererade av Weland Solutions. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

MÅLSÄTTNING

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt byter kritiska reservdelar i en hissautomat. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i felsökning och avhjälpande åtgärder på artiklar som ingår i kritiska reservdelslistan. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

PLATS

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfog­ande för de praktiska övningarna.

Vid vår anläggning kan vi genomföra realistiska övningar av utbyte och felsökning på kritiska reservdelar utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen vid ert företag.

KURSINNEHÅLL

 • Säkerhetsgenomgång.
 • Vilka delar är kritiska?
 • Normal funktion.
 • Felsökning på kritiska reservdelar.
 • Läsning av elscheman.
 • Utbyte av kritiska reservdelar.

ARTIKELNUMMER

FUTB4

UTBILDNINGENS
LÄNGD

1 dag (7.30-16.30)

PLATS

Weland Solutions i Gislaved

ANTAL DELTAGARE

Max 6 personer. OBS! Ta med arbetskläder och skyddsskor

Utbildning i mjukvara

MÅLGRUPP

Utbildningen lämpar sig bäst för dig som är helt ny i Compact Store och vill ha en introduktion i systemet. Utbildningen fokuserar på grundstenarna i systemet. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

MÅLSÄTTNING

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna komma igång och arbeta med systemet.

PLATS

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

KURSINNEHÅLL

 • Introduktion av systemet.
 • Hitta i systemets menyer.
 • Grundläggande administration:
  • Artiklar
  • Lagerplatsunderhåll
  • Brickunderhåll
  • Kopplingar mellan artiklar/lagerplatser
 • Starta in/utlagringar:
  • Via order
  • Manuellt
 • Enklare felsökning/avhjälpning.
 • Tillbehör som är relaterade till hissarna.

ARTIKELNUMMER

FUTBCS2

FÖRKUNSKAP

 Inga, datorvana rekommenderas dock

UTBILDNINGENS
LÄNGD

Halvdag

PLATS

Weland Solutions i Gislaved eller i Malmö

ANTAL DELTAGARE

Max. 6-10 personer

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat med Compact Store i minst 6 månader. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar. ­I denna utbildning förekommer även viss repetition av grunderna.

MÅLSÄTTNING

En möjlighet för befintliga kunder som redan har ­Compact Store att lära sig utnyttja systemet fullt ut.

PLATS

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

KURSINNEHÅLL

 • Gå igenom systemets olika funktioner.
 • Visa nya funktioner (förbättringar, möjlighet till utökning).
 • Finns det statistik som går att utnyttja för att öka effektiviteten?
 • Systeminställningar?
 • Hantera användare/behörigheter?
 • Hur man med hjälp av Compact Store kan effektivisera övriga lagret.
 • Hjälpmedel utanför systemet.
 • Olika arbetssätt/flöden.
 • Tillbehör: scanner, skrivare, truckdator, m.m. Varför och hur?
 • Felsökning/avhjälpning.

ARTIKELNUMMER

FUTBCS2

FÖRKUNSKAP

 Minst 6 månaders arbete med Compact Store

UTBILDNINGENS
LÄNGD

1 dag (08.30–16.30)

PLATS

Weland Solutions i Gislaved

ANTAL DELTAGARE

Max. 6-10 personer

Anmälan till utbildningar

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.