Egen mjukvara för bästa kontroll och funktion

Weland Solutions har tillsammans med Weland Software utvecklat det egna WMS-systemet Compact Store som styr Compact hissautomater på allra effektiva sätt. Compact Store är moduluppbyggt vilket gör det enkelt att koppla på nya funktionaliteter efterhand behov uppstår, oavsett lagrets storlek eller komplexitet. Systemet, som varit i drift sedan 1999, vidareutvecklas kontinuerligt i nära samarbete med våra kunder. 2023 släpptes Compact Store Flow.

Där Compact hissautomat ska kopplas upp direkt mot företagets eget affärs- eller lagerssystem har vi utvecklat kommunikationsmjukvaran Compact Talk. Med hjälp av Compact Talk möjliggör vi kommunikation mellan Compact hissautomater och alla kända ERP-system på marknaden.


Compact Store

Effektiv lagerhantering med Compact Store

Så fort en order kommer in till ert företag och läggs in i affärssystemet (ERP) hamnar samma information i Compact Store ute vid hissautomaten. Därifrån kan operatören direkt starta ordern och påbörja sitt plock. Compact Store levererar omedelbart en eller flera lastbrickor innehållande rätt artiklar i hanteringsöppningen. Operatören kan plocka artiklarna från lastbrickan, lugnt och metodiskt i bekväm arbetshöjd. Varje artikel som plockas kvitteras med hjälp av scanner, fotpedal eller knapptryck innan den placeras eller packas på ett arbetsbord, en vagn eller ett stativ bredvid hissautomaten för att levereras vidare externt eller internt. Compact Store håller full kontroll på lagersaldot som ändras automatiskt när en artikel kvitteras ut.

Vårt eget skalbara warehouse management system

För att effektivisera plocket med någon av våra plocklösningar krävs det att mjukvaran Compact Store styr hissautomaten. Compact Store är vårt eget skalbara styrsystem som passar både den lilla verksamheten som vill ha full kontroll på saldo och arbetsflöde, och det stora lagret som vill plocka och packa order på snabbast och effektivast sätt. Självklart klarar Compact Store att kommunicera med ert affärssystem, oavsett vilket ni använder. Det finns flera olika nivåer av Compact Store. Systemet går att utöka i takt med att ni gör förändringar eller bygger ut.

COMPACT STORE

> Enkelt att installera

> Enkelt att konfigurera

> Enkelt att växa med

> Enkelt att komma igång

> Enkelt att använda

Stand
Alone

Stand Alone passar verksamheter som inte plockar så intensivt men vill ha ett lager med god ordning och reda. Alla artiklar lagras skyddade från smuts och obehörig åtkomst inne i hissautomaten. Compact Store hanteras här manuellt på en lokal dator utan uppkoppling till affärssystem. Operatören skapar manuella inlagringslistor och plocklistor – om streckkod finns görs detta enkelt med scanner.

Basic
Solutions

Med Basic Solutions får ni som har ett intensivare plocktempo en effektivare och mer kontrollerad plockning. Jämfört med traditionell lagerhantering går det enkelt att öka plockeffektiviteten med över 150%. Compact Store Basic Solutions kopplas upp direkt mot ert affärssystem (ERP) vilket gör att orderna kan skickas direkt mellan systemen. In- och utlagring, samt inventering görs enkelt via orderöversikten. En etikettprinter ser till att alla artiklarna märks med korrekt information. Det är vanligt att kvittera med scanner för hög säkerhet i plocket.

Picking
Solutions

Picking Solutions är systemet vid höga krav på output, när ni vill kunna starta flera ordrar samtidigt. Algoritmerna i Compact Store analyserar orderraderna och räknar fram det effektivaste samplocket från varje lastbricka. För att snabbare rätt artikel på lastbrickan erbjuder vi olika plockhjälpmedel, t ex plockdisplay, ljuspekare eller led-list beroende på hur behovet ser ut. Genom att addera Put-to-Light eller Put-to-Screen vid plocka-till-stationen maximeras plockhastigheten med en minimerad risk för felplock.

Custom
Solutions

Custom Solutions är en helt kundanpassad lösning där vi tillsammans skräddarsyr systemlösningen utifrån er unika lagerverksamhet. Custom Solutions kan omfatta hela lagret och även hantera plockplatser som hyllställ och pallställ utanför hissarna. Då används en Ipad eller liknande med en förenklad meny för att styra vilka plock eller inleveranser som ska göras.

Funktioner Compact Store System

COMPACT STORESTAND ALONEBASIC SOLUTIONSPICKING SOLUTIONSCOSTUM SOLUTIONS
Kommunikation mot en eller flera Compact Lift/Twin/Double
Hantera olika användare och rättigheter
Skapa och underhålla manuella order
Skapa order som ordermall
Manuell inlagring, utlagring och inventering
Skapa inventeringsuppdrag och löpande inventering
Expressorder
Val av flytande eller fasta platser
Hantera artikelregister
Automatiskt platsval
Hantera lagerplatsstorlekar i hissautomaterna
Koppla artiklar till lagerplatsstorlek
Driva plockdisplay, ledlist, ljuspekare
Hantera bricklayout
Styrning av artikel mot tillåten lagerplatsstorlek/maxantal
Import av artikeldata
Använda scanner för sökning på artikel
Hämta brickinformation från hiss
Visa hisstatus
Hantera import och export av filer mellan ERP och Compact Store
Dela in flera hissautomater i olika plockzoner
Spärra artikel
Alternativa inventeringsintervall beroende på lagerplats
Bristlista
Kvittera med scanner
Utskrift av etiketter med information och EAN-kod och QR-kod
Samplock av order
Multiplock, dvs. starta flera order samtidigt
Compact Similarity för att maximera antalet plockträffar på lastbrickan
Hantera Put to Screen (extra hårdvara krävs)
Hantera Put to Light (extra hårdvara krävs)
Scannerkvittens på kolli och plockplatser samt plocka-till-platser
Ger möjlighet till att styra externa lagerplatser.
Lagerplatser som ligger utanför hiss
Uppdelning av lagret i enheter/zoner
Hantera högfrekvent gods i hisszonen
Styrning av artikel mot maxantal per tillåten zon
Temporära lagerplatser
Buffertplatser
Lagerplatsgrupper som pallställ, hyllställ och uppställningsytor
Påfyllnadspunkter från övrigt lager till hissautomat
Checksiffra på lagerplatser
Spärra lagerplatser


Tillval:
Kort eller tagg för inloggning i T50 och Compact Store.
Extra hård och mjukvara krävs

Enkelt att komma igång och enkelt att använda

Menystrukturen i Compact Store ser likadan ut i alla dialogrutorna vilket förenklar
för operatören. Det användarvänliga gränssnittet gör att inställningarna går snabbt
att programmera. Ni kan enkelt skapa användare, licenser, systemlogg till scanner,
designa egna plocketiketter etc på egen hand efter egna behov. Compact Store har
grupperat sina olika funktionerna under följande ikoner:

SKAPA HISSMILJÖ

Funktioner som sätter upp hissautomaten och lastbrickorna som ska ta emot lagerprodukterna. Här går det bland annat att:

 • Förbereda innehållet virtuellt redan innan hissautomaten är på plats
 • Skapa och inreda lastbrickor
 • Skapa och kopiera bricklagerplatser
 • Kombinera hissautomater och dela upp lagret i flera olika zoner
 • Utrusta hissautomaten med plockhjälpmedel
 • Kontrollera status – aktuella uppdrag och lagerplatser
 • Inventera hissautomaten
 • Begära fram lastbricka
 • Sköta hissautomatens underhåll

SÄTTA UPP LAGRET

Funktioner som rör lagerplatsen på brickan och vilka produkter den innehåller. Ju noggrannare förarbete desto snabbare överflyttning. Här går det bland annat att:

 • Förbereda lagret virtuellt redan innan hissautomaten är på plats
 • Bygga upp hissautomatens lagerplatser och artikelplatser
 • Inreda lastbrickorna utifrån storlek och antal av varje produkt
 • Välja typ av lagerplats – batch, fast eller flytande
 • Platsbestämma artiklar i olika zoner utifrån storlek och plockfrekvens
 • Skapa en översikt över alla lagerplatser i systemet
 • Placera om produkter
 • Spärra lagerplats

BEHANDLA ORDER

Orderrelaterade funktioner. Skapa gärna egna mallar för att stärka ert varumärke.
Här går det bland annat att:

 • Sköta vardaglig orderhantering
 • Prioritera order
 • Visa/starta/stryka order
 • Göra inlagring via ERP-systemet
 • Importera artikelfiler enkelt via drag and drop
 • Göra manuell in- och utlagring
 • Ta fram orderhistorik

HITTA ARTIKLAR

Funktionerna som rör hanteringen av artiklarna som finns inne i hissautomaten. Här går det bland annat att:

 • Skapa/villkora artiklar – storlek, vikt, förpackningsstorlek
 • Importera artiklar – från affärssystemet/Excelfil
 • Skapa artikelbeskrivningar
 • Inlagring
 • Utlagring
 • Visa/sök artikel
 • Ändra, radera, spärra artikel
 • Inventera artikel

INLAGRING/UTLAGRING

Manuell in- och utlagring.


Compact Talk

Compact Talk möjliggör kommunikationen mellan hissautomat och affärssystem

Med hjälp av Compact Talk går det att koppla ihop hissautomaten direkt med ert affärs- eller lagersystem (ERP). Compact Talk är Weland Solutions egen kommunikationsmjukvara som översätter informationen så att hissen fungerar ihop med alla kända ERP på marknaden.

Compact TaIk styr även vår Plockdisplay vilket gör att ni enkelt kan anpassa layouten på skärmvisningen. Där går det att ändra namn på rubriker, lägga till och ta bort fält, ändra ordning och storlek för att på så sätt få en display som tydligt visar den information som är relevant för era operatörer i deras arbete.

Från och med version 3.1 av Compact Talk har vi även adderat funktionalitet för robotintegration och större automationslösningar i och med stoppkoder. Vi är först med att erbjuda en utökad händelsehantering som innebär att ett styrsystem kan följa brickans väg hela vägen – från lager till öppning och tillbaka till lager igen. Stoppkoderna innebär att det överordnade systemet hela tiden har tillgång till information om maskinens och cellens kompletta status, både i drift och vid driftstopp.