Lageroptimering när den blir som bäst

Genom att lagra era artiklar säkert och välorganiserat på höjden inne i en hissautomat kan ni maximera effektiviteten i hela lagerhanteringen.

Varje hissautomat kan anpassas för att utnyttja lagringsutrymmet på mest optimala sätt, vilket gör att ni kommer spara upp till 90% av golvytan jämfört med traditionella hyll- eller pallställ. En automatisering av hela eller delar av lagret gör att plockningen går både snabbare och enklare, samtidigt som felplocket minimeras. Dessutom får medarbetarna en avsevärt förbättrad arbetsmiljö.

Enkelt att göra affärer med Weland Solutions

Vi är snabba på att identifiera dina behov, planera konstruktionen, planera installationen, samt uppskatta budget och tidsplan för din nya investering.

Välkommen till oss med dina frågor och funderingar om hur vi löser er lageroptimering.

Testa din lagerlösning

Hur bra är din nuvarande lagerlösning? I vårt testverktyg kan du få en snabb utvärdering av vilken av våra lösningar som skulle passa bäst på ert lager.


Fördelar av lageroptimering med hissautomat

1. Effektivare lagringsutrymme

En hissautomat kan utnyttja lokalens hela höjd. Avståndet mellan lastbrickorna är endast 25 mm och mäts varje gång lastbrickan går in i systemet. Eftersom höjden på lastbrickan anpassas efter artiklarnas storlek är lagret ständigt optimerat. Jämfört med vanliga hyll- eller pallställ sparas upp till 90% av golvytan när artiklarna lagras i våra hissautomater. Bästa tänkbara lageroptimering!

2. Ökad plockhastighet

Lageroptimering med hissautomat bygger på att artiklarna kommer till medarbetaren – goods-to-man – istället för att medarbetaren ska hämta artikeln – man-to-goods. Ordern knappas in och artiklarna levereras direkt på en bricka i hanteringsöppningen. Medan godset plockas är hissautomaten redan på väg efter nästa artikel, vilket gör att väntetiden blir minimal. En hissautomat-operatör klarar vanligen att plocka upp till fyra gånger fler artiklar än under samma tid från ett traditionellt pallställslager. Dessutom minskas felplocket med 99,9%!

3. Bättre ergonomi

När godset lagras i en hissautomat levereras rätt artikel snabbt till operatören på en lastbricka i bekväm arbetshöjd. Spring bland pallställ och truckar för att leta och plocka artiklar minskar markant. Mycket tid och många steg som sparas jämfört med ett traditionellt lager och personalens säkerhet ökar. Den betydligt bättre ergonomin och minskade belastningen visar sig snart i en minskad sjukfrånvaro.

4. Mångsidig lagring

Compact hissautomater finns i många olika modeller, storlekar och lagringskapacitet beroende på vilken typ av gods som ska lagras och hur verksamheten ser ut. Allt från smådetaljer och skruvar till långa rör, stora plåtar eller maskindetaljer med en total vikt upp till 1,5 ton per lastbricka fungerar att lagra i en hissautomat. Härinne håller sig produkterna rena och ligger säkert lagrade, endast åtkomliga för behöriga operatörer.

5. Tillförlitlig driftsäkerhet

Compact hissautomater är extremt driftsäkra. Tekniken bygger på kuggstänger som löper längs hela hissautomatens höjd och fyra kugghjul som driver själva hissmekanismen. Den stabila 4-hjulsdriften kräver ingen lastbalansering vilket minskar behovet av underhåll. Driften går med hög hastighet och systemen som styr hissautomaterna är väl beprövade och tillförlitliga för lång och trogen tjänst.

Personal

6. Snabb ROI

Många av våra kunder har blivit positivt överraskade över hur snabbt investeringen i en Compact hissautomat betalar sig. Det är inte ovanligt att en hissautomat går att räkna hem redan efter ett år. Kontakta en av våra säljare så gör vi en kalkyl på ditt projekt!

Anpassning efter era lokaler

Ta hjälp från våra experter